Espai migdia – Informació per famílies

Espai migdia

Informació bàsica i preus

Gerent i coordinador de l’Espai Migdia seran les persones amb les que hauran de contactar les famílies per a qualsevol tema relacionat amb l’Espai Migdia.

Aquestes figures seran els caps visibles vers les famílies i treballaran conjuntament i directament amb l’equip d’acompanyants i la cuina.

Podeu contactar amb el coordinador de l’espai migdia, a través del telèfon mòbil, correu electrònic o telegram.

És molt important i necessari que les famílies que facin ús de l'Espai Migida siguin socis de l'AFA, que és requeriment imprescindible per fer ús del servei d'Acollides i Extraescolars.

Que cal portar?

 

I3

Els infants faran la migdiada/descans. Caldrà portar:
Un matalasset plegable. (Recomanem personalitzar el matalàs, d’aquesta manera els serà més fàcil identificar el seu llit i fomentarem la seva autonomia.)
*Disposem de matalassets socialitzats. (Dipòsit de 10 € que es retornaran a final de curs sempre que estigui en bon estat)

Un Llençolet o manteta, per tapar-se.
✓ Una pitet amb beta per penjar-lo.

Per els infants de I3, I4 i I5, aprofitarem la muda de recanvi que tindran a l’aula.

 

Tots els infants des de I3 a 6è

Una bosseta amb el seu tovalló de tela marcat amb el nom, cognoms i curs. El tovalló, cada divendres el retornarem a casa per tornar-lo a portar el dilluns següent.

Poden portar el raspall de dents. Els raspalls de dents, el tornarem cada a dia a casa per netejar-ho. Els infants de I3, el començarem a fer servir al mes d'octubre.

✓ En cas de pluja o si ha plogut dies anteriors, han de portar impermeable sencer, botes d’aigua i roba de recanvi, per poder gaudir de la pluja, bassals…

Tot ha d’anar marcat amb el nom i el curs.

Cobrament

Usuari fixe
A principis de cada mes per rebut domiciliat.

Menú Esporàdic
A principis de cada mes us cobraran pel banc els dies que s’hagi quedat el mes anterior:

*Per exemple: a l’octubre es cobraran els dies de setembre.

Acollida fixe
La primera setmana de cada mes, se us girarà pel banc la mensualitat corresponent al mes següent.

Acollida esporàdica
Els dies esporàdics es cobraran a principis del mes següent.

Condicions particulars de l'Espai Migdia

I -És molt important i necessari que les famílies que facin ús de l'Espai Migida sigui socis de l'AFA, i és requeriment imprescindible per fer ús del servei d'Acollides i Extraescolars.

II - La quota de soci de l'AFA Escola Puigventós és de 30€/anuals que es giraran mitjançant rebut domiciliat durant el mes d'Octubre de l'any corresponent.

III - Es pot fer ús dels serveis d'Acollida i Espai Migdia en dues modalitats: fixe o esporàdic.

IV - Els usuaris fixes accepten el gir domiciliat la primera setmana del mes en curs per l'import total del servei subscrit, exceptuant el mes de setembre on el rebut es girarà a mitjans de mes.

V - L'ús de l'Espai Migdia per un període igual o superior a 3 dies setmanals, comporta automàticament la qualificació d'usuari fixe i es regirà per les diferents condicions particulars que aquest règim li comporta.

VI - El retorn de 2 rebuts mensuals consecutius implica la suspensió automàtica dels serveis cap als usuaris afectats fins abonar el deute amb l'Associació.

VII - En cas de malaltia d'un usuari fixe, l’Associació retornarà l'import de 1,80€ per dia abonat no gaudit, sempre i quan s’avisi abans de les 09.30h

Medicaments

En cas de necessitar una medicació crònica o puntual, caldrà omplir l'autorització per l’administració de medicaments on s’indiqui clarament la dosi, la manera de subministrar-la i la recepta del metge.

Autorització medicaments

Informes

Es donarà un Informe diari per als alumnes de I3 que informarà de com ha dinat, si ha descansat, etc.

Aquest informe anirà i tornarà diàriament a l’agenda, ja que en un mateix full hi quedarà reflectida tota la setmana.

Es podrà fer extensiu als alumnes de I4 per aquelles famílies que, per algun motiu concret, així ho sol·licitin.

Hi hauran 2 informes d’autoavaluació (primer i tercer trimestre), que s'enviarà per correu electrònic, per tal de fer un seguiment sobre l’adquisició d’hàbits, la relació amb els companys i els acompanyants, els espais realitzats durant el trimestre, etc. Si es donés el cas d’algun incident o aspecte fora de l’habitual (vòmit, malestar, etc,), es valorarà trucar a la família o es donarà un Full d’incidència.

Entrevistes

Per demanar entrevista amb l’acompanyant de referència del vostre fill/a, o per fer qualsevol comentari, suggeriment, queixa, felicitació, etc.,

Habilitarem un formulari a la web de l’AFA que és podrà fer servir sempre que ho cregueu oportú i així millorar la interacció Famílies – Espai Migdia.

Per ara, podeu contactar directament amb el coordinador de l'espai migdia.

Absències

S'ha d'avisar de qualsevol absència o esporàdics al telèfon de l'Espai Migdia (telegram) de 09.00 a 09.30h

El Menú

Bon profit!

Els menús estan supervisats pel Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya.

Productes

Es prioritzaran els productes de temporada, cercant la possibilitat de tant en tant, d'anar adquirint alguns productes de proximitat, i a poder ser, ecològics.

Al·lèrgies i intoleràncies

Disposarem de menús específics segons al·lèrgies i intoleràncies per a les famílies que ho demanin i que estigui avalat per un certificat mèdic.

Dieta

Es podrà demanar dieta per aquells infants que tinguin una indisposició puntual, avisant al coordinador de l’Espai Migdia abans de les 9.30 h del matí.

Pícnic per les excursions

Els dies de sortida tots els infants que són usuaris fixes del servei de menjador, tindran pícnic.

Si no es vol pícnic, s’haurà d’avisar a la coordinació de l’Espai Migdia una setmana abans de la sortida, en cas contrari es cobrarà el menú.

Preus

Menjador
Preu
Usuari fixe 6,80€
Menú esporàdic 7,55€

Quota fixe:  ús del servei de manera continuada un mínim de 3 dies per setmana amb rebut domiciliat.

Acollida matí
Fixe Esporàdic
07:30 a 09:00h 35€ 5,75€
08:00 a 09:00h 24€ 3,80€
08:30 a 09:00h 13€ 2,55€

Quota fixe: el mes sencer i amb rebut domiciliat. Descompte del 5% al segon germà i successius.

Ús exclusiu per a socis de l'AFA
Acollida tarda
Fixe Esporàdic
16:30 a 17:00h 19€ 2,55€
16:30 a 17:30h 30€ 5,10€

Quota fixe: el mes sencer i amb rebut domiciliat. Descompte del 5% al segon germà i successius.

Ús exclusiu per a socis de l'AFA
 
La Formiga

Hola sóc la Formiga de l'AFA! Pregunta'm i miraré de respondre't el més aviat possible. Gràcies!