FORM – EXTRAESCOLARS – Inscripció

Extraescolars

Inscripció per a socis/es
1Dades de l'infant i mare/pare o tutor/a
2Activitats
3Dades bancàries
4Autoritzacions i consentiments
5Condicions particulars

Dades de l'infant

Dades de la mare, pare, tutora o tutor