EXTRAESCOLARS

Extraescolars

Activitats ofertes per l’AFA

Les activitats extraescolars es gestionen des de l'AFA de forma altruista amb l'objectiu d'oferir fora de l'horari lectiu, activitats que no formen part del currículum acadèmic.

La Comissió extraescolars s’encarrega d’organitzar i gestionar les activitats extraescolars, tardes de joc i tardes de piscina,  assolint la contracció del monitoratge propi o d'empreses col·laboradores.

Per poder fer ús del servei d'extraescolars es requisit imprescindible ser soci de l'AFA i estar al corrent de la quota de soci.

Les activitats ofertes per l’AFA són per alumnes que formen part de l’Escola Puigventós i es realitzen de 16:30 a 18:00. La primera mitja hora els infants berenen junts i la durada de l’activitat és de 60 minuts.

El nostre objectiu

Aconseguir activitats que proporcionin als infants oportunitats de lleure, alhora que formatives, afins als interessos familiars i a la filosofia educativa de l’escola.

Els Beneficis

L’alumnat que participa en activitats extracurriculars millora els resultats escolars, mostra més motivació i predisposició a l’aprenentatge i incrementa les expectatives formatives per a l’educació postobligatòria.

Activitats lúdiques i de caràcter cooperatiu

Es prioritza que siguin activitats lúdiques i complementàries.

En aquest tipus d'activitats, es fomenta el respecte entre els participants, l'esforç, la relació de grup i que tinguin la oportunitat de realitzar, tastar i gaudir durant hores d'esbarjo activitats que durant les hores lectives no fan.

Es prioritzaran aquelles activitats en les que, de manera conjunta, puguin participar infants de qualsevol nivell de l’escola. De caràcter cooperatiu, lúdic i que l’AFA tingui possibilitat d’organitzar-les.

Per aquest motiu es vetllarà per activitats extraescolars:

No segregades per gènere
Econòmicament sostenibles
Que facilitin la conciliació familiar
De caràcter lúdic i complementari
Inclusives

fab2bb24-495b-4f33-9ebc-95c2edd35d17

Judo

Art marcial japonès on, amb la pràctica, es desenvoluparà una activitat física, mental i emocional

Activitat realitzada per Judo els Monjos, una empresa externa que ofereix aquests serveis a través de l'AFA Puigventós

Judo

Infantil i Primària

Divendres
16:30-18:00

__
27,00 €

 

Inscriure's

 

b0ed1b55-16ef-46e1-bb04-397c9e990efd

Play & Learn

Jocs i cançons en anglès per aprendre l’idioma d’una manera dinàmica i divertida

Play & Learn

Infantil i Primària

Dilluns
16:30-18:00

__
27,00 €

 

Inscriure's

0afc6811-8c36-457c-807a-e41c23209f3c

Programació i Robòtica

Activitat que proposa reptes de construcció, programació i consens, mitjançant el treball en grup, sempre de manera divertida i respectant els ritmes i les edats. Cada trimestre els infants treballaran una especialització: Robòtica, Programació i Impressió 3D

Activitat realitzada per Robòtix,  una empresa externa que ofereix aquests serveis a través de l'AFA Puigventós

Programació i Robòtica

I5 i Primària

Dimarts
16:30-18:00

__
37,00 €
30€ matricula

 

Inscriure's

photo1708976057

Ball modern

El ball és una de les tècniques més complertes on treballem l’oïda, equilibri, expressió corporal.... mitjançant desplaçaments, moviments del cos, ritme, espai, color

 

Ball modern

Infantil i Primària

Divendres
16:30-18:00

__
27,00 €

 

Inscriure's

Condicions particulars

Ser soci de l'AFA

Es requisit imprescindible ser soci de l'AFA Escola Puigventós, per tal de fer ús de les Extraescolars.

La quota de soci de l'AFA Escola Puigventós és de 30€/anuals que es giraran mitjançant rebut domiciliat.

Pagament

Els rebuts es giraran a principi de mes.

El mes de setembre es cobrarà la meitat del rebut de les activitats ofertes per l'AFA ( ciència divertida, coral, activitats lúdico-esportives, play & learn, ball modern, fem còmics)

La despesa generada per devolució de rebuts, anirà a càrrec de la família.

El retorn d'una mensualitat implica la possible suspensió automàtica dels serveis cap als usuaris afectats fins abonar el deute amb l'Associació.

Inscripcions

Les activitats començaran el dia 18 de setembre de 2023 i finalitzaran la primera setmana de juny de 2024, coincidint amb la jornada continuada.

La data límit d'inscripció a les Extraescolars es el 22 de juny 2023.

En el cas de que quedés alguna plaça de les extraescolars alliberada, aquesta s'oferirà la primera setmana de setembre un cop iniciat el curs.

Les inscripcions seran per rigorós ordre de recepció de les sol·licituds.

No es garanteix la prioritat d'entrada als germans.

Per incorporar-se a una activitat un cop iniciada, s'haurà de fer a principi de mes i apuntar-se, a molt tardar, el dia 25 del mes anterior.

Mínim de Participants

Es necessitarà un mínim de 8 infants per poder iniciar l’activitat i les places estaran limitades a un màxim de 15 infants. ç

En el cas que s’iniciés una activitat amb 8 infants i es donés de baixa un participant, aquella activitat estaria per sota del mínim requerit i s’anul·laria.

Baixes

Una baixa a mig més, comportarà pagar el mes sencer.

Per donar-se de baixa, caldrà enviar un correu electrònicextraescolars@afapuigventos.cat abans del dia 25 del mes en curs.

A tenir en compte

Preguem que els infants portin un berenar lleuger.

Contacte

Estem a la vostra disposició per qualsevol dubte, suggeriment, comentari, donar-vos de baixa/alta o si voleu proposar-nos alguna activitat extraescolar.