FORM – ESPAI MIGDIA – Inscripcions Mestres

Espai migdia i acollides 2023-24

Inscripcions per a membres de la comunitat educativa

Dades del mestre

Al·lèrgies o intoleràncies

Espai Migdia

Dades bancaries

Marqueu SI, en aquesta casella, si les dades bancàries són les mateixes del curs 2022 - 2023.
Click or drag a file to this area to upload.
Ens podeu fer arribar una captura de pantalla del vostre compte bancari. Arxius vàlids: JPG, GIF, PNG, JPEG i PDF.

Condicions particulars

Protecció de dades: De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de dades de caràcter personal (LOPD), les dades subministrades per l’usuari quedaran incorporades en un fitxer automatitzat el qual serà processat exclusivament per la finalitat descrita. Aquests es recolliran a traves dels mecanismes corresponents, els quals solament contindran els camps imprescindibles per a poder prestar el servei requerit per l’usuari. Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció adequat, segons el Reial Decret 994/1999 de 11 de juny prenent‐se les mesures de seguretat necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat per part de tercers que no puguin utilitzar per a finalitats distintes per a les quals han estat sol·licitades a l’Usuari.
Autoritza a l’AFA de l’Escola Puigventós, com a gestor de l’Espai Migdia, a carregar els imports corresponents a la quota mensual de menjador al següent número de compte bancari proporcionat.
CONDICIONS PARTICULARS DE L'ESPAI MIGDIA

I - Es requeriment imprescindible ser soci de l'AFA Escola Puigventós, per tal de fer ús dels diferents serveis que l'Associació ofereix, és a dir, Espai Migdia, Acollides i Extraescolars.

II - La quota de soci de l'AFA Escola Puigventós és de 15€/anuals que es giraran mitjançant rebut domiciliat durant el mes d'Octubre de l'any corresponent.

III - Es pot fer ús del servei d'Espai Migdia en dues modalitats: fixe o esporàdic.

IV - Els usuaris fixes accepten el gir domiciliat la última setmana del mes en curs per l'import total del servei subscrit.