Inscripcions Acollides per a socis

Espai migdia i acollides 2024-25

Inscripcions per a famílies

Dades de l'infant i mare/pare o tutor/a

Autoritzacions

L’Espai Migdia disposa d’un blog al web (afapuigventos.cat), on es recullen fotografies i vídeos que s’han anat fent durant el curs. Cada mes, aquest blog es va actualitzant per anar veient les diferents activitats que fan al migdia.

És molt recomanable afegir-se en aquest grup de difusió de Telegram.

Aquest serà el canal on us informarem del dia a dia de l'Espai Migdia

Pots afegir-te clicant a l'enllaç següent:

CANAL DE TELEGRAM DE FAMÍLIES ESPAI MIGDIA 24-25
L’Espai Migdia durant els mesos de bon temps, realitzarem sortides a diferents llocs del poble.
Administrar paracetamol al meu fill/a, en cas de presentar febre superior a 38ºC de temperatura corporal mentre s’espera l’arribada d’algun familiar que el pugui portar a casa.
Aquesta autorització serveix per l’acollida de tarda, jornada intensiva i extraescolars.

Al·lèrgies o intoleràncies

Espai Migdia / Acollida

FIXE: Mínim s'ha de quedar 3 dies setmanalment. Si no ho sabeu encara quan començareu, marqueu l'opció esporàdic. Els dies esporàdics, enguany, continuarem com l’any passat. A principis de cada mes us cobraran pel banc els dies que s’hagi quedat el mes anterior.
De moment continuarem fent els mateixos entrepans, que s'han estat fent aquests darrers anys.

Dades bancàries

Marqueu SI, en aquesta casella, si les dades bancàries són les mateixes del curs 2024 - 2025.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Ens podeu fer arribar una captura de pantalla del vostre número de compte. Arxius vàlids: JPG, GIF, PNG, JPEG i PDF

Condicions particulars

Protecció de dades: De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de dades de caràcter personal (LOPD), les dades subministrades per l’usuari quedaran incorporades en un fitxer automatitzat el qual serà processat exclusivament per la finalitat descrita. Aquests es recolliran a traves dels mecanismes corresponents, els quals solament contindran els camps imprescindibles per a poder prestar el servei requerit per l’usuari. Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció adequat, segons el Reial Decret 994/1999 de 11 de juny prenent‐se les mesures de seguretat necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat per part de tercers que no puguin utilitzar per a finalitats distintes per a les quals han estat sol·licitades a l’Usuari.
Autoritza a l’AFA de l’Escola Puigventós, com a gestor de l’Espai Migdia, a carregar els imports corresponents a la quota mensual de menjador al següent número de compte bancari proporcionat.
Autoritza a l’AFA de l’Escola Puigventós, com a gestor de l’Espai Migdia, a carregar els imports corresponents a la quota mensual de menjador al següent número de compte bancari proporcionat.
CONDICIONS PARTICULARS DE L'ESPAI MIGDIA

I - Es requeriment imprescindible ser soci de l'AFA Escola Puigventós, per tal de fer ús dels diferents serveis que l'Associació ofereix, és a dir, Espai Migdia, Acollides i Extraescolars.

II - La quota de soci de l'AFA Escola Puigventós és de 30€/anuals que es giraran mitjançant rebut domiciliat durant el mes d'Octubre de l'any corresponent.

III - Es pot fer ús dels serveis d'Acollida i Espai Migdia en dues modalitats: fixe o esporàdic.

IV - Els usuaris fixes accepten el gir domiciliat la primera setmana del mes en curs per l'import total del servei subscrit, exceptuant el mes de setembre on el rebut es girarà a mitjans de mes.

V - El règim d'usuari esporàdic es cobrarà a principis del mes següent. Cal avisar abans de les 09.30h a la coordinació de l'Espai Migdia.

VI - L'ús de l'Espai Migdia per un període igual o superior a 3 dies setmanals, cal fer apuntar-se com a fixe i es regirà per les diferents condicions particulars que aquest règim li comporta.

VII - El retorn de 2 rebuts mensuals consecutius implica la suspensió automàtica dels serveis cap als usuaris afectats fins abonar el deute amb l'Associació.

VIII - En cas de malaltia d'un usuari fixe, l’Associació retornarà l'import de 1,80 € per dia abonat no gaudit, sempre i quan s’avisi abans de les 09.30h
 
La Formiga

Hola sóc la Formiga de l'AFA! Pregunta'm i miraré de respondre't el més aviat possible. Gràcies!