Informàtica

Informàtica

Un gran projecte necessita una gran infraestructura

Treballem amb eines de codi obert, lliures i sense costos de llicències.

Un projecte com l'Espai Migdia requereix una gran infraestructura informàtica.

Al darrera d'aquesta web hi ha programes comptables, servidors, programes de gestió, xarxes socials i un gestor documental en un núvol privat.

Hi ha implementat un "Portal del treballador" per cobrir les necessitats que sorgeixen dels/les treballadors/es. És un àrea privada des d'on ells mateixos gestionen el seu dia a dia amb els nostres infants i poden deixar constància de qualsevol incidència durant l'Espai Migdia per a una gestió posterior.

És una de les comissions essencials pel nostre funcionament i requereix força hores.

Però no us espanteu! si no teniu coneixements informàtics podeu col·laborar en aquesta comissió de moltes maneres!

Podeu tenir idees i proposar-les...
I ganes de fer coses per fer créixer aquest projecte!

Mantenir al dia tota la gestió informàtica

Vetllar per el bon funcionament de tots els elements informàtics:

Dissenyar, gestionar i actualitzar cada curs els formularis d'inscripció i les autoritzacions en línia.

Mantenir els programes al dia.

Fer còpies de seguretat.

✓ Estar al dia de les novetats tecnològiques que puguem aplicar a la nostra infraestructura.

Gestionar el "Portal dels treballadors/es".

✓ Posar al dia les webs de l'AFA, millorant l'estètica i continguts, així com adaptant la informació a cada curs escolar.

✓ Monitoritzar els nostres servidors per a que no hi hagi caiguda dels serveis.

✓ Gestionar un servidor Linux al núvol, on tenim un panell de control en el que administrem: Correu electrònic, Webs d'AFA i Casal Artístic, ERP de l'AFA Puigventós, Nextcloud com a gestor documental.

Coneixements de noves tecnologies

Per ara, la infraestructura que tenim requereix dels següents coneixements:

Servidors: Linux, contenidors Docker, gestió de VPS, dominis i DNSs, gestió de servidor de correu, virtualització.

Eines de productivitat: Cyberpanel, Nextcloud, Wordpress.

Desenvolupament: HTML, PHP, CSS, bash o python.

Disseny gràfic: Maquetació, disseny vectorial, disseny de marca personal.

✓ Xarxes socials: Instagram, Telegram.

✓ Creació de continguts: Publicacions al blog, retoc d'imatges per a posts en xarxes socials, edicions de vídeo, etc.