coeducacio

Coeducació

Eduquem sense estereotips i lliures de sexisme

El nostre objectiu és treballar conjuntament amb l’escola i famílies sobre el paper de la coeducació en l’educació, amb voluntat de buscar recursos i oferir eines per combatre els estereotips i la discriminació de gènere, així com sensibilitzar sobre la importància d’una educació lliure de sexisme.

Educar per la llibertat

Educar des de la igualtat de valors per a les persones

Obrir una mirada cap a les diferències individuals i a la seva riquesa

Respecte a la diversitat entre l’alumnat

Com podem educar en coeducació?

Orientació per a professionals de l'educació i famílies

Utilitzem un llenguatge inclusiu.

Oferim les mateixes oportunitats a tots els infants i joves.

Eduquem a l’aula en el respecte a la diversitat.

Provoquem la reflexió a dins l’aula.

Ensenyem-los a conviure i respectar-se.

Proposem activitats de conscienciació.

Organitzem espais i materials de manera igualitària.

Prestem atenció a les dinàmiques que es generen a l’aula.

Ensenyem als infants a valorar-se positivament.

Donem protagonisme a l’educació emocional, sentimental i sexual.

Actuem de manera activa en les situacions que es donen a l’aula.

Eduquem en empatia i solidaritat.

Revisem els materials que usem a l’aula.

Fem autoreflexió de les pròpies actituds.

Revisem els contes que expliquem a l’aula.

Demanem a tot l’alumnat les mateixes responsabilitats.

Promovem activitats de conscienciació en la coeducació.

Reinventem els patis oferint propostes més variades i menys endocèntriques.

Incorporem el saber de les dones al currículum.

Organitzem el centre tenint en compte criteris d’igualtat.

Bibliografia
 
La Formiga

Hola sóc la Formiga de l'AFA! Pregunta'm i miraré de respondre't el més aviat possible. Gràcies!