Control Diari

Aquí penjarem cada dia el full del control diari, per saber els infants que tenim, si hi ha quelcom d’intoleràncies o observacions a tenir en compte.